Obsługa osób niesłyszących i głuchoniemych

Informacja w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

INFORMACJA

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

 

Od 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 1243), która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt do Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, w  terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

§  e-mail na adres sekretariat@komorniki.pl

§  faxem na nr 61 8107 985

§  telefonicznie na nr 61 8107 751, 61 8100 631

§  drogą  pocztową.

Godziny otwarcia Urzędu Gminy Komorniki:

Poniedziałek: 830 - 1630

Wtorek-Piątek: 715 - 1515

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się.pdf