2020

Lp. 179 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 805/1, 805/2, 805/3, 805/4, 805/5, 805/6, 805/7, 864/36 i 864/37

UCHWAŁA NR XX/177/2019 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 20 lutego 2020 r.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 25 lutego 2020 r., poz. 1829.
 

tekst uchwały

załącznik graficzny