Lp. 83 - Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głuchowo w obszarze terenów zainwestowanych i części wsi Komorniki – etap Ib

 

UCHWAŁA NR XLVII/312/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 24 maja 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 156, poz. 2961