Lp. 79 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych – etap II

UCHWAŁA NR XLIV/284/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 01 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 100, poz. 1893

UCHWAŁA NR L/330/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 września 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 217, poz. 3952