Lp. 82 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice – część III

 

UCHWAŁA NR XLV/297/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 marca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 134, poz. 2548