Lp. 84 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Gottlieba Daimlera

 

UCHWAŁA NR XLIX/321/2010 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 czerwca 2010 r.  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010 Nr 195, poz. 3599