Lp. 76 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Szreniawa przy ul. Dworcowej obejmujący działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12 – etap II

UCHWAŁA NR XXVII/171/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 grudnia 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 46, poz. 676