Lp. 74 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap)

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice (I etap) w rejonie ulicy Głuchowskiej
 

UCHWAŁA NR XXVII/167/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 08 grudnia 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2009 Nr 14, poz. 247