Lp. 73 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Łęczyca i części wsi Wiry w zakresie obejmującym działki nr ewid. 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 330, 331, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, położone w rejonie ul. Łęczyckiej

UCHWAŁA NR XXIV/144/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 29 września 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 203, poz. 3310