Lp. 71 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Chomęcice i części wsi Walerianowo w rejonie ul. Poznańskiej
 

UCHWAŁA NR XXII/130/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 153, poz. 2672