Lp. 70 - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego
 

UCHWAŁA NR XXII/131/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 152, poz. 2669