Lp. 72 - Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry

Częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wiry w obszarze terenów zainwestowanych
 

UCHWAŁA NR XXII/132/2008 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 30 czerwca 2008  

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008 Nr 153, poz. 2673