2008

Lista wiadomości
przy ul. Dworcowej obejmujący działki nr ewid. gruntu 14/1, 14/4, 14/5, 14/7, 14/189, 14/190, 14/9, 14/10, 14/11 i część działki 14/12 – etap II
pomiędzy zabudową mieszkaniową a autostradą A-2 w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG
w rejonie ulicy Głuchowskiej
w zakresie obejmującym działki nr ewid. 325/1, 325/2, 326/1, 326/2, 326/3, 327, 328, 330, 331, 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, położone w rejonie ul. Łęczyckiej
w obszarze terenów zainwestowanych
w rejonie ul. Poznańskiej
w rejonie ulic: Polnej i Ks. Malinowskiego
w zakresie obejmującym teren oznaczony symbolem 6AG.
w rejonie ulicy Kolejowej i ulicy Zielarskiej, obejmujący część działki nr ewidencyjny gruntu 618/28.