2007

Lp. 66 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę o nr ewid. gruntu 1059/10.

Uchwała Nr IX/46/2007 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 28 maja 2007 r.

Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2007 r., Nr 121, Poz. 2818

 

Tekst Miejscowego Planu

Rysunek Miejscowego Planu

 

Lista wiadomości