Jesteś tutaj:   

2021

2021.07.02 - Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej Gminy Komorniki za okres 01.01.2019 - 31.12.2019 r.

Treść wystąpienia pokontrolnego