Jesteś tutaj:   

2018

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego - wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 października 20o18r. w sprawie wydawania zezwoleń na prowadzenie przez vprzedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części; prowadzenia zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.