Jesteś tutaj:   

2017

Wystąpienie pokontrolne Archiwum Państwowego - przestrzeganie przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Treść wystąpienia

Wystąpienie pokontrolne RIO - kompleksowa kontrola gospodarki finansowej, obejmująca budżet uchwalony przez Radę Gminy Komorniki na 2015 rok.

Treść wystąpienia