Jesteś tutaj:   

2016

Wystąpienie pokontrolne NIK - kontrola w zakresie realizacji przez gminy województwa wielkopolskiego zadań z zakresu gospodarki ściekami bytowymi, które nie są odprowadzane zbiorczym systemem

Treść wystąpienia