Jesteś tutaj:   

2014

Protokół Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z kontroli podatkowej

Treść protokołu - część I

Treść protokołu - część II

Treść protokołu - część III  

Wystąpienie pokontrolne - kontrola w zakresie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2013 roku

Treść wystąpienia

Wystąpienie pokontrolne - kontrola w zakresie wykorzystania i rozliczenia dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i (...) w 2013 ro

Czytaj treść

Protokół kontroli Archiwum Zakładowego Urzędu Gminy Komorniki

Treść protokołu

Protokół WFOŚiGW z realizacji zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielarskiej w Plewiskach

Treść protokołu

Protokół WFOŚiGW z realizacji zadania: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Młyńskiej w Komornikach

Treść protokołu