Jesteś tutaj:   

2013

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z kontroli realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z kontroli realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Protokół Archiwum Państwowego w Poznaniu z kontroli archiwum zakładowego Urzędu Stanu Cywilnego w Komornikach

Protokół z kontroli

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Wielkopolskiego z kontroli wykorzystania dotacji celowej na realizację zadania pn.: "Przebudowa ul. Skrytej i Zachodniej w Plewiskach"

Wystąpienie pokontrolne

Protokół WFOŚiGW z realizacji zadania: Rozbudowa wałów przeciwpowodziowych i zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków w Łęczycy

protokół