Jesteś tutaj:   

2012

Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w zakresie wyników kompleksowej kontroli gospodarki finansowej obejmującej rok 2011 r.

Lista wiadomości