Jesteś tutaj:   

2020

Kontrola NIK - R/19/005 "Ograniczanie spożycia napojów alkoholowych"

Wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, Delegatura w Poznaniu

Odpowiedź na wnioski zawarte w wystąpieniu pokontrolnym