Wydział Obsługi Finansowej Jednostek

Wydział Obsługi Finansowej Jednostek

Wydział Obsługi Finansowej Jednostek

 

Kierownik: Karolina Kubiak – Lejman | pok. 211 | tel.: 61 8100 655 | e-mail: obslugafinansowa@komorniki.pl

 

Płace | pok. 212

Donata Szajek – inspektor ds. płac i ZUS | tel.: 61 8100 678

Iwona Guzik – inspektor ds. płac i ZUS | tel.: 61 8100 677

 

Księgowość budżetowa jednostek organizacyjnych | pok. 208

Mirosław Gierczyk – inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek | tel.: 61 8100 679

Anna Florecka  inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek | tel.: 61 8100 686

Julia Kłakulak – podinspektor ds. księgowości budżetowej | tel. 61 8100 686

Gabriela Siatka  inspektor ds. księgowości budżetowej jednostek | pok. 211 | tel.: 61 8100 632

 

Do zadań Wydziału Obsługi Finansowej Jednostek [WOFJ] należy obsługa finansowa jednostek organizacyjnych gminy, w szczególności: 

  1. obsługa  finansowo-księgowa;
  2. opracowywanie planów finansowych;
  3. rozliczanie finansowe realizacji projektów realizowanych ze środków zewnętrznych (unijnych, państwowych i innych);
  4. prowadzenie spraw w zakresie rozliczania i wypłacania należnych poborów pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy oraz naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne;
  5. realizacja dochodów przysługujących jednostkom obsługiwanym;
  6. sporządzanie deklaracji cząstkowych VAT;
  7. prowadzenie ksiąg druków ścisłego zarachowania;
  8. organizowanie i kontrolowanie prawidłowego obiegu dokumentacji niezbędnej dla rachunkowości;
  9. prowadzenie i rozliczanie ksiąg inwentarzowych;
  10. sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych