Straż Gminna

Straż Gminna

 

Straż Gminna | ul. Młyńska 15, 62-052 Komorniki

Komendant:

Stefan Silski | tel.: 61 8100 091

Telefony: 61 8107 303 | 61 8100 090 | 986 |
Interwencje: tel. kom. patrol: 661 434 360
Telefon dyżurny: 986
Fax: 61 8170 169
e-mail: strazgminna@komorniki.pl

Strażnicy:

Paweł Zimny - młodszy specjalista
Leszek Nowak - starszy inspektor
Wiesław Całka - młodszy inspektor
Bartłomiej Czarnecki - starszy strażnik
Ronald Biernacki - młodszy inspektor Straży Gminnej
Michał Jaśkowiak - starszy specjalista Straży Gminnej
Jacek Grabia - starszy specjalista Straży Gminnej
 

 

  1. Zakres działania oraz formy organizacyjne Straży Gminnej określa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2016 poz. 706 t.j.), Regulamin Straży Gminnej Gminy Komorniki oraz przepisy szczególne.

  2. Straż Gminną oraz Komendanta Straży Gminnej obowiązują odpowiednio zapisy Regulaminu dotyczące pracowników, komórek organizacyjnych i kierowników komórek organizacyjnych.