Stanowisko ds. promocji gminy

Stanowisko ds. promocji gminy

Paulina Pniewska - inspektor ds. promocji gminy | pok. 116

tel. 61 8100 084

promocja@komorniki.pl

 

Do zadań Stanowiska ds. promocji gminy [PG] należy:

 

 1. Prowadzenie działalności promocyjnej gminy.
 2. Tworzenie strategii promocji gminy.
 3. Redagowanie informacji o wydarzeniach gminnych i umieszczanie ich na stronie internetowej gminy.
 4. Informowanie mediów o wydarzeniach w gminie.
 5. Administrowanie i redagowanie strony internetowej www.komorniki.pl oraz bip.komorniki.pl.
 6. Organizacja imprez promocyjnych i akcji promujących gminę.
 7. Przygotowywanie publikacji i materiałów prezentujących gminę.
 8. Opracowywanie i zamawianie materiałów promocyjnych gminy.
 9. Obsługa inwestorów: tworzenie i promocja oferty inwestycyjnej gminy.
 10. Współpraca z gminami sąsiednimi w ramach wspólnych projektów promocyjnych.
 11. Współpraca ze stanowiskiem ds. społecznych w ramach promocji lokalnych środowisk.
 12. Udział w pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Komorniki.
 13. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych w zakresie zadań stanowiska pracy.