Stanowisko ds. informacji i archiwum

Stanowisko ds. informacji i komunikacji społecznej

 

Karina Anna Budziszewska - inspektor ds. informacji i archiwum

pok. 116
tel. 61 8 100 084
informacja@komorniki.pl

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie polityki informacyjnej z działań Wójta i Urzędu:
  a) redagowanie materiałów informacyjnych i prasowych z działalności Wójta i Urzędu i umieszczanie ich w serwisie informacyjnym www.komorniki.pl;
  b) redagowanie biuletynu z działań Wójta (wydanie papierowe i elektroniczne), przygotowywanie i współpraca nad przygotowaniem odpowiedzi na pytanie kierowane do Wójta;
 2. informowanie mediów o działalności Wójta i Urzędu;
 3. tworzenie projektów informacyjnych o gminie w Internecie;
 4. przeprowadzanie badań opinii mieszkańców i sporządzanie analiz z ich wyników;
 5. przygotowywanie prezentacji z działalności Wójta i Urzędu na spotkania z mieszkańcami i na potrzeby konsultacji społecznych;
 6. organizowanie i koordynowanie konsultacji społecznych;
 7. tłumaczenie korespondencji angielskojęzycznej;
 8. sporządzanie materiałów informacyjnych w języku angielskim i rosyjskim;
 9. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji akt;
 10. udostępnianie akt;
 11. inicjowanie brakowania akt;
 12. udział w komisyjnym brakowaniu akt;
 13. przekazywanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego;
 14. koordynowanie czynności kancelaryjnych w urzędzie.