Sekretariat Wójta

Asystent Wójta Gminy

Małgorzata Konieczna

pok. 206

tel. (61) 8 100 670

sekretariat@komorniki.pl

 

Do zadań Asystenta Wójta [AW] należy:

 

1)      sprawowanie obsługi sekretarskiej Wójta i Urzędu;

2)      prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta;

3)      prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta;

4)      organizowanie spotkań i narad Wójta;

5)      obsługa korespondencji Wójta i Urzędu;

6)      przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem;

7)      gromadzenie wiadomości dotyczących Gminy z codziennej prasy;

8)      przygotowanie  sprawozdań z działalności Wójta;

9)      zatwierdzanie w imieniu Wójta korespondencji wychodzącej w elektronicznym obiegu dokumentów;

10)  wystawianie delegacji służbowych;

11)  sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i informacji dotyczącej prowadzonego zakresu spraw;

12)  wysyłanie zaproszeń na spotkania i uroczystości organizowane przez Urząd;

13)  współudział w redagowaniu i administrowaniu strony internetowej gminy oraz BIP’u;

14)  wykonywanie innych prac na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza w ramach wykonywanych zadań, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z prawem;

15)  przestrzeganie uregulowań zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością dotyczących stanowiska asystenta Wójta.