Sekretariat

Asystent Wójta Gminy

Małgorzata Konieczna

sekretariat | pokój nr 206 | II piętro

tel.: 61 8100 670, 8108 251

e-mail: sekretariat@komorniki.pl

 

Do zadań Asystenta Wójta należy:

 1. sprawowanie obsługi sekretarskiej Wójta i Urzędu;
 2. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta;
 3. prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw Wójta;
 4. organizowanie spotkań i narad Wójta;
 5. obsługa korespondencji Wójta i Urzędu;
 6. przyjmowanie interesantów zgłaszających petycje, skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Wójtem, Zastępcą Wójta i Sekretarzem;
 7. gromadzenie wiadomości dotyczących Gminy z codziennej prasy;
 8. przygotowanie  sprawozdań z działalności Wójta;
 9. zatwierdzanie w imieniu Wójta korespondencji wychodzącej w elektronicznym obiegu dokumentów;
 10. wystawianie delegacji służbowych;
 11. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości i informacji dotyczącej prowadzonego zakresu spraw;
 12. wysyłanie zaproszeń na spotkania i uroczystości organizowane przez Urząd;
 13. współudział w redagowaniu i administrowaniu strony internetowej gminy oraz BIP’u;
 14. wykonywanie innych prac na polecenie Wójta, Zastępcy Wójta i Sekretarza w ramach wykonywanych zadań, pod warunkiem, że nie jest to sprzeczne z prawem;
 15. przestrzeganie uregulowań zawartych w dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością dotyczących stanowiska asystenta Wójta.