Radca prawny

Radca prawny

 

mec. Piotr Loretański

pok. 112


tel. (61) 8 100 645

p.loretanski@komorniki.pl

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

  Prowadzenie obsługi prawnej w rozumieniu ustawy o radcach prawnych Urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy, a zwłaszcza:

 

1)      reprezentowanie gminy i jednostek organizacyjnych przed sądami powszechnymi organami administracyjnymi

2)      opiniowanie zgodności z prawem projektów aktów normatywnych organów gminy;

3)      opiniowanie zgodności z prawem projektów decyzji administracyjnych oraz umów i porozumień zawieranych przez gminę;

4)      udział w sesjach Rady Gminy;

5)      udział w razie potrzeby w posiedzeniach Komisji Rady Gminy;

6)      w zakresie zleconym przez Wójta udział w rozmowach negocjacyjnych w celu zapewnienia zgodności z prawem proponowanych rozwiązań i propozycji;

7)      wydawanie opinii prawnych;

8)      opracowywanie pism procesowych;

9)      monitorowanie zmian w przepisach prawa w zakresie funkcjonowania urzędu.,