Biuro Rady Gminy

Biuro Rady Gminy

 
 
Biuro Rady Gminy działa w ramach Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
 
 

Adrianna Klupsch - inspektor ds. obsługi rady gminy

pok. 004 | tel.: 61 8100 669

e-mail: radagminy@komorniki.pl

  

Do zadań Stanowiska ds. obsługi Rady Gminy [RG] należy:

  1. obsługa kancelaryjna i organizacyjna Rady;
  2. sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady i komisji Rady;
  3. kierowanie uchwał do organów nadzoru, publikowanie ich w edytorze aktów prawnych oraz w BIP
  4. obsługa petycji składanych do rady gminy w trybie ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach;
  5. prowadzenie zbioru aktów prawa miejscowego;
  6. kierowanie uchwał do podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację;
  7. umieszczanie w BIP informacji o działalności Rady (programy sesji, projekty uchwał, protokoły z posiedzeń);
  8. obsługa organizacyjna szkoleń radnych;
  9. proceduralna spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;
  10. prowadzenie spraw związanych z obsługą Programów: „Rodzina 5+” oraz Karta Rodziny Dużej;współpraca ze Skarbnikiem w zakresie naliczania diet dla radnych.