Biuro Obsługi Klienta

Biuro Obsługi Klienta

 
Biuro Obsługi Klienta | Tel.: 61 8100 660 | 61 8100 631 
 
 
Godziny pracy:
 
w poniedziałki w godz. 8.30 do 16.30
w pozostałe dni tygodnia w godz. 7.15 do 15.15
 
 
Pracownicy Biura Obsługi Klienta:
 
Iwona Sierżant - podinspektor ds. obsługi Biura Podawczego 
Beata Moskalik - inspektor ds. obsługi biura podawczego
Anna Dopierała - pomoc administracyjna
 
Biuro Obsługi Klienta działa w ramach Wydziału Administracyjnego.
 
W Biurze Obsługi Klienta znajduje się komputer do dyspozycji klientów. Istnieje także możliwość wydrukowania wniosku i załączników z nośnika zewnętrznego (pen drive).
 
 
 
 
Do zadań Biura Obsługi Klienta należy m.in.:
 

1.      Obsługa biura podawczego urzędu.

2.      Przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz urzędu.

3.       Ewidencjonowanie i obsługa wychodzącej korespondencji.

4.      Rejestrowanie korespondencji przychodzącej w elektronicznym obiegu dokumentów.

5.       Rozdział korespondencji na komórki organizacyjne.

6.       Dostarczanie korespondencji do urzędu poczty.

7. Udzielanie informacji interesantom.