Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Dariusz Jezierski | pok. 013 | tel.: 61 8100 850


e-mail: administracja@komorniki.pl

     

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 

 

  1. sprawuje nadzór nad wdrożeniem stosownych środków fizycznych, a także organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych;
  2. sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu zabezpieczeń, w tym także nad prowadzeniem ewidencji z zakresu ochrony danych osobowych;
  3. koordynuje wewnętrzne audyty przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych;
  4. nadzoruje udostępnianie danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom;
  5. przygotowuje wnioski zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych oraz prowadzi inną korespondencję z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych;
  6. prowadzi i aktualizuje dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych;
  7. zapoznaje pracowników Urzędu z procedurami przetwarzania danych osobowych.