Sprawozdania finansowe Urzędu

Sprawozdania finansowe Urzędu za 2019 rok

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2019 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2019 r.

Informacja dodatkowa

 

Sprawozdania finansowe Urzędu za 2018 rok

Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2018 r.

Informacja dodatkowa

Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31.12.2018 r.