Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Komorniki

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - aktualizacja z dnia 7 stycznia 2021r.

Zmiana Regulaminu Organizacyjnego - aktualizacja z dnia 5 lutego 2019r.

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy Komorniki z dnia 3 lipca 2017 r.

Schemat organizacyjny z dnia 7 stycznia 2021r.