Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grażyna Rak

Zastępca Kierownika - Kinga Torkowska

 

Do szczególnych kompetencji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego należy:

  1. Przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
  2. Sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów, prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego.
  3. Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
  4. Kompletowanie dokumentów w aktach zbiorowych do ksiąg.
  5. Uczestnictwo przy przyjmowaniu ustnych oświadczeń woli testatora.
  6. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę Prawo o aktach stanu cywilnego.
  7. Przyjmowanie oświadczeń i sporządzanie protokołów w oparciu o ustawę „Prawo o aktach stanu cywilnego”.
  8. Wydawanie decyzji administracyjnych w oparciu o ustawę o zmianie imienia i nazwiska.