Szkoły Podstawowe

SZKOŁA PODSTAWOWA W WIRACH

 
 
Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach
  
ul. Szreniawska 6
62-051 Wiry
tel. (61) 8 106 565
e-mail: spwiry@interia.pl 
 
 
Dyrektor: mgr Janusz Judziński
 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PLEWISKACH

Szkoła Podstawowa nr 2 Plewiskach

ul. prof. Wacława Strażewicza 1

62-064 Plewiska

tel.: 61 8 317 450

e-mail:  sp2.plewiska@onet.pl

www: sp2plewiska.edu.pl 

Dyrektor: dr Marlena Woźniak 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PLEWISKACH

 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. T. i J. Działyńskich w Plewiskach
 
ul. Szkolna 64
62-063 Plewiska
tel. (61) 867 75 37
e-mail: sp_plewiska@wp.pl 
 
Dyrektor: mgr Robert Witkowski
 
 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W KOMORNIKACH

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach
ul. Pocztowa 30
62-052 Komorniki
tel.: 61 8107 726
e-mail: sekretariat@gimkom.pl
www:  gimkom.pl

Dyrektor: mgr Barbara Koralewska-Idzikowska 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KOMORNIKACH

 
 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 
 
 
ul. Staszica 25
62-052 Komorniki
tel. (61) 8 107 669
e-mail: sp-komorniki@wp.pl 
 
Dyrektor: mgr Bożena Czaińska
 
 
 
 
 

SZKOŁA PODSTAWOWA W CHOMĘCICACH

Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach
ul. Poznańska 112
62-052 Chomęcice
tel. (61) 8 108 584
e-mail: szpchomecice@poczta.onet.pl
www.spchomecice.szkolnastrona.pl
Dyrektor: mgr Jolanta Marcinkowska