Informacje o dotacji przedszkolnej

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2017 - II aktualizacja

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2018

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2018 - aktualizacja na dzień 30.09.2018r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2019 - aktualizacja na dzień 01.01.2019r

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne niż Gmina Komorniki organy - aktualizacja na dzień 01.05.2019 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2019 - aktualizacja na dzień 01.05.2019 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2019 - aktualizacja na dzień 30.09.2019 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020 - aktualizacja na dzień 31.03.2020r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020 - aktualiazacja na dzień 31.05.2020 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2020 - aktualizacja na dzień 30.09.2020 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2021 - aktualizacja na dzień 01.04.2021 r.

Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na rok 2021 - aktualizacja na dzień 01.11.2021 r.