Rok 2020

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Tomasza Stellmaszyka - Zastępcy Wójta Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Jana Brody - Wójta Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Wyjaśnienie do oświadczenia majątkowego

Korekta oświadczenia majątkowego za 2020 r.