Rok 2019

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Zastępcy Wójta Gminy Komorniki - Tomasza Stellmaszyka

Oświadczenie majątkowe - Z-ca Wójta Tomasz Stellmaszyk

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Wójta Gminy Komorniki - Jana Brody

Oświadczenie majątkowe - Wójt  Gminy Komorniki Jan Broda