Rok 2017

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Stellmaszyka -Zastępcy Wójta Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe za 2017 r. - Pan Tomasz Stellmaszyk Zastępca Wójta Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Brody - Wójta Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe za 2017 r. Pan Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki