Rok 2015

Tomasz Stellmaszyk - Zastępca Wójta Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Tomasz Stellmaszyk - Zastępca Wójta - oświadczenie majątkowe

Aleksander Klemczak -Zastępca Wójta Gminy Komorniki - oświadczenia majątkowe

Aleksander Klemczak  - Zastepca Wójta Gminy Komorniki 

Aleksander Klemczak - Z-ca Wójta - oświadczenie kwiecień 2016 r.

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki