Rok 2012

Aleksander Klemczak - Zastępca Wójta Gminy Komorniki

oświadczenie

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki

oświadczenie