Rok 2011

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki

Aleksander Klemczak - Z-ca Wójta Gminy Komorniki