Rok 2018

Oświadczenie majątkowe Pana Jana Brody - Wójta Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe za 2018 r. - Pan Jan Broda Wójt Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe Pana Tomasza Stellmaszyka -Zastępcy Wójta Gminy Komorniki

Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - Pan Tomasz Stellmaszyk Zastępca Wójta Gminy Komorniki