Wójt/Zastępca Wójta

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji.

1 2 3 4