Wójt/Zastępca Wójta

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Aleksander Klemczak - Zastępca Wójta Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2008

1 2 3 4

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4 5

Aleksander Klemczak - Zastępca Wójta Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2007

1 2 3 4

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Aleksander Klemczak - Zastępca Wójta Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe za rok 2006

1 2 3 4

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe na początek kadencji

1 2 3 4

Jan Broda - Wójt Gminy Komorniki - oświadczenie majątkowe na koniec kadencji.

1 2 3 4