Rok 2021

Oświadczenie majątkowe - początek zatrudnienia od 14 sierpnia 2021 r. Pan Damian Konieczek - p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Treść oświadczenia mąjątkowego

Oświadczenie majątkowe - początek zatrudnienia od 28 sierpnia 2021 r. Pani Natalia Henke - p.o. dyrektora przedszkola "Zielony Zakątek" w Plewikach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe - początek zatrudnienia od 28 sierpnia 2021 r. Pani Agnieszka Matuszewska - p.o. dyrektora przedszkola im. Króla Maciusia w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe - koniec zatrudnienia od 1 września 2021 r. Pan Adam Padła- dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe - koniec zatrudnienia od 28 sierpnia 2021r. Pani Jadwiga Głowacka - dyrektor przedszkola "Zielony Zakątek " w Plewiskach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe - koniec zatrudnienia od 28 sierpnia 2021r. Pani Małgorzaty Gubańskiej - dyrektor przedszkola im. Króra Maciusia w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Pani Izabeli Agnieszki Siwiak - pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

treść oświadczenia majątkowego Pani Izabeli Agnieszki Siwiak

Oświadczenie majątkowe - koniec zatrudnienia od 30 kwietnia 2021 r. Pani Beaty Nowak Grendal Członka Zarządu PUK Sp. zo.o. w Komornikach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Wasilewskiej, Wąsiewicz - Starszy Specjslista Pracy Socjalnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach.

treść oświadczenia majątkowego