Rok 2020

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Małgorzaty Pinczak - Skarbnika Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Olgi Karłowskiej - Sekretarza Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Arkadiusza Klemczaka - Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pani Katarzyny Suszczyńskiej - Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego w Urzędzie Gminy Komorniki.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Anny Golczak - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Chomęcicach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pana Janusza Judzińskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wirach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Hanny Drapiewskiej - Pełniacej Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Barbary Koralewskiej-Idzikowskiej - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pana Roberta Witkowskiego - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tytusa i Jana Działyńskich w Plewiskach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Marleny Woźniak - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Małgorzaty Gubańskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego " Króla Maciusia I " w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Karoliny Pomykalskiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Wesoła Kraina " w Wirach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Małgorzaty Kurasz - Dyrektora Przedszkola Samorządowego " Słoneczko" w Rosnówku.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Jadwigi Głowackiej - Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Zielony Zakątek " w Plewiskach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Marii Stangierskiej - Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Marcina Kaczmarka Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Beaty Walczak - Szczepańskiej - Kierownika sekcji świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pani Anety Gierko - Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pani Joanny Brychcy - Dyrektora Gmnnej Biblioteki Publicznej w Komornikach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 r. Pana Adama Padła - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pani Beaty Nowak Grendal - Członek Zarządu PUK w Komornikach Sp.zo.o.

Treść oświadczenia mąjatkowego

Oświadczenie majątkowe za 2020 rok Pana Andrzeja Jezierskiego - Prezesa Zarządu PUK w Komornikach Sp.z o.o.

Treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu od 15 grudnia 2020 r. - w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych spółka z o.o. w Gminie Komorniki - Pani Beata Nowak Grendel.

treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Pani Beaty Walczak -Szczepańskiej od 5 -października 2020 r. - Kierownik Sekcji Świadczeń w Ośrodku Pomocy Społecznej w Komornikach.

treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach - Pani Hanny Drapiewskiej - od 1 września 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Drapiewskiej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach Pani Bożeny Czaińskiej - pełniła funkcję dyrektora do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Czaińskiej

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu - Dyrektora Transportu w PUK - w Gminie Komorniki - Pana Andrzeja Jezierskiego - od 01.09.2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PUK w Komornikach.

Oświadczenie majatkowe Pana Andrzeja Jezierskiego

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa Zarządu PUK w Komornikach - funkcję Prezesa Zarządu PUK pełnił do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego