Rok 2020

Oświadczenie majątkowe pełniącej obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach - Pani Hanny Drapiewskiej - od 1 września 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Drapiewskiej

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach Pani Bożeny Czaińskiej - pełniła funkcję dyrektora do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Czaińskiej

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu - Dyrektora Transportu w PUK - w Gminie Komorniki - Pana Andrzeja Jezierskiego - od 01.09.2020 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu PUK w Komornikach.

Oświadczenie majatkowe Pana Andrzeja Jezierskiego

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa Zarządu PUK w Komornikach - funkcję Prezesa Zarządu PUK pełnił do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego