Rok 2019

Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu - Dyrektor Transportu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych - w Gminie Komorniki - Pana Andrzeja Jezierskiego od 1 września 2020 r. Prezes Zarządu PUK

Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Jezierskiego

Oświadczenie majatkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa Zarądu PUK w Komornikach - do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Członka Zarządu - Dyrektor Transportu w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych - w Gminie Komorniki - Pana Andrzeja Jezierskiego

Oświadczenie majątkowe - Pan Andrzej Jezierski

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Prezesa Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Gminie Komorniki - Pana Piotra Wróblewskiego

Oświadczenie majątkowe - Pana Piotr Wróblewski

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Kierownika Cemtrum Integracji Społecznej w Gminie Komorniki - Pani Marii Stangierskiej

Oświadczenie majątkowe - Pani Maria Stangierska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminie Komorniki - Pani Anety Gierko

Oświadczenie majątkowe- Pani Aneta Giertko

Oświadczenie majątkowe za 2019 rok Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gminie Komorniki- Pana Marcina Kaczmarka

Oświadczenie majątkowe- Pan Marcin Kaczmarek

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Słoneczko w Rosnówku - Pani Małgorzaty Kurasz

Oświadczenie majątkowe- Pani Małgorzata Kurasz

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Wirach "Wesoła Kraina" - Pani Karoliny Pomykalskiej

Oświadczenie majątkowe - Pani Karolina Pomykalska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego "Zielony Zakątek" w Plewiskach - Pani Jadwigi Głowackiej

Oświadczenie majątkowe - Pani Jadwiga Głowacka

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Przedszkola Samorządowego im. Króla Maciusia I - Pani Małgorzaty Gubańskiej

Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Gubańska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Chomęcicach im. Arkadego Fiedlera - Pani Anny Golczak

Oświadczenie majatkowe- Pani Anna Golczak

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wirach im. Powstańców Wielkopolskich - Pana Janusza Judzińskiego

Oświadczenie majątkowe - Pan Janusz Judziński

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach - Pani Marleny Woźniak

Oświadczenie majątkowe- Pani Marleny Woźniak

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Plewiskach im.T.J.Działyńskich - Pana Roberta Witkowskiego

Oświadczenie majątkowe - Pan Robert Witkowski

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.hr.Edwarda Raczyńskiego w Komornikach - Pani Barbara Koralewska-Idzikowska

Oświadczenie majątkowe- Pani Barbara Koralewska - Idzikowska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Korczaka w Komornikach - Pani Bożeny Czaińska

Oświadczenie majatkowe - Pani Bożena Czaińska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Komornikach - Pana Adama Padła

Oświadczenie majątkowe - Pan Adam Padła

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Biblioteki Gminnej w Komornikach - Pani Joanny Brychcy

Oświadczenie majątkowe - Pani Joanna Brychcy

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Kierownika Wydziału Planowania Przestrzennego - Pani Katarzyny Suszczyńskiej

Oświadczenie majątkowe- Pani Katarzyna Suszczyńska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Kierownika Wydziału Infrastruktury Komunalnej Rolnistwa i Ochrony Środowiska - Arkadiusza Klemczaka

Oświadczenie majątkowe - Pan Arkadiusz Klemczak

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Sekretarza Gminy Komorniki - Olgi Karłowskiej

Oświadczenie majątkowe - Pani Olga Karłowska

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Skarbnika Gminy Komorniki - Małgorzaty Pinczak

Oświadczenie majątkowe - Pani Małgorzata Pinczak

Oświadczenie Majątkowe Pana Andrzeja Trzeciaka - p.o Dyrektora GOK w Komornikach do 30 listopada 2019 r.

treść oświadczenia

Oświadczenie Majątkowe Pana Adama Padła - Dyrektora GOK w Komornikach - od 1 grudnia 2019 r.

treść oświadczenia

Oświadczenie majątkowe - Aneta Gierko -Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach od 1 września 2019 r..

treść oświadczenia

Oświadczenie majątkowe Pani Anny Golczak - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach od 1 września 2019 r.

treść oświadczenia

Oświadczenie majątkowe Pani Jolanta Marcinkowska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chomęcicach do 31 sierpnia 2019 r.

treść oświadczenia majątkowego

Oświadczenie majątkowe Pani Ewa Roszyk Ledecka - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Komornikach do 29 sierpnia 2019 r.

Treść oświadczenia majątkowego