Rok 2019

Oświadczenie majątkowe za 2019 r. Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Korczaka w Komornikach - Bożeny Czaińska

Oświadczenie majatkowe - Pani Bożena Czaińska