Rok 2019

Oświadczenie majatkowe Pana Piotra Wróblewskiego - Prezesa Zarądu PUK w Komornikach - do 28 sierpnia 2020 r.

Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Wróblewskiego