Oświadczenie majątkowe Pani Marleny Woźniak - Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach

Pani Marlena Woźniak- Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Plewiskach