Pani Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku