Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Kurasz - Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rosnówku.

Pani Małgorzata Kurasz - Dyrektor Przedszkola w Rosnówku